ranen-krigenFotograf: Ukjent. Etter alle krigsår i tjeneste for den britiske marine og Nortraship kom "Ranen" tilbake til hjemlandet i juni 1945. Den etter hvert aldrende dame var fortsatt "still going strong". Her ankommer den Trondheim – sin 2. hjemmehavn, gråmalt – et rustent skrog etter 5 år med manglende vedlikehold. Sliten både visuelt og operasjonelt, men har bevart sin uttrykksform.

Tidligere har vært sagt om – "Ranen", bnr.7 ved Storvik Mek. Verksted. Levert som nybygg i 1918 – et fartøy som en bestandig vil komme tilbake til.

Også denne gang – etter deltagelse i den 2. verdenskrig.

I det etterfølgende gjengis notat fra Foreningen Krigshistorisk Landskap – Finnmark. V / Roger Albrigtsen. Her fremgår noe av D/S"Ranen" s krigsengasjement, dessuten gjengitt
dagsrapport, dato 17. mai 1940 – Harstad - som eget vedlegg.

Kaptein Roald Rye Rynnings dagsrapport for 18. mai 1940 - notat v/ Roger Albrigtsen

(Rynning var sjef for den norske marines kontor i Harstad, og fungerte som forbindelsesoffiser til den britiske marine).

Han sendte daglig en rapport om sitt virke til 3. sjøforsvarsdistrikt i Tromsø. Som det framgår av rapportenhadde britene planer om å bruke norske båter som "lokkeduer", eller Decoy ship, i Porsanger – området. Det er verdt å merke seg at disse planene er fra tida før de allierte besluttet å trekke seg ut av Nord – Norge. Det betyr at dette var noe britene faktisk hadde tenkt å gjøre.

Rapporten viser at britene var oppriktig bekymret for at tyskerne skulle bemektige seg Banak. (Det klarte de også omsider) Så vidt jeg vet var det bare "Ranen" som ble brukt som decoy ship, men det ble sendt til Nordland etter at britene bestemte seg for å trekke ut sine styrker. "Ranen" angrep noen oljetanker i Svolvær rundt 8. juni, før det seilte til Storbritannia med sitt britiske mannskap og en 40 med mer Bofors luftvernkanon om bord.

Skipssjefen på "Ranen" var Sir Cecil Geoffrey Congreve. Han ble drept under et britisk kommandoraid i Frankrike i 1941. 

Dagsrapport - gjengitt ord for ord

I tilknytning til "Ranen" s involvering i 2. verdenskrig.  I det videre er dagsrapport fra Kaptein Rynning gjengitt ord for ord.

pdfLast ned dokument her

Se tidligere artikler om Ranen

 

 

Våre bøker