jakt-tegning
Byggetegning av Jakt

En jakt (ikke å forveksle med jekt) er et enmastret seilfartøy, hvor seilføring er gaffelseil, toppseil og tre forseil, og det hører også råseil til standard seilføringa. Jaktskroget er fyldig med et stort akterspeil og utvendig hengslet ror. Navnet kommer fra det nederlandske Jacht.

Det var en gaffelrigget skarpseiler som dukket opp på 1600 tallet. Den norske jakta er et heller fyldig fraktefartøy. Det ser ut for at de første jaktene i Norge holdt til på Øst- og Sørlandet. Etter 1850 var jakttypen som ble kalt Hardangerjakt vanlig, særlig på Vestlandet og Midt-Norge (Nordmøre). Denne typen var noe smalere bygget og hadde mer spring. Typen ble bygget på mange steder på Nordmøre på 1800 tallet og inn i 1900 tallet.

Ser en på tegningen av jakta vil en se konstruksjoner og betegnelser er tilnærmet og lik med dagens konstruksjon og bygging av trefartøyer. I de tilfeller det bygges trefartøyer etter 
"gamlemåten". Jakta har vært svært viktig i varetransporten innenlands i Norge. 

Omkring år 1900 seilte rundt 3700 fartøy i innenriksfart. Av disse var minst 2500 jakter. Jakter var i kommersiell bruk til langt ut på 1920 tallet. Etter hvert startet motoriseringen av jaktene. 

Mange jakter fraktet saltfisk fra Nord-Norge / Lofoten. De lå i fiskeværa og kjøpte fisken. Der vart fisken sløya, flekt og salta i rommet. Når de hadde last seilte de til losse / tørkeplass for klippfiskproduksjon. Som kjent var Kristiansund og distriktet ledende klippfiskproduksjon. Transporten fra Lofoten til produksjonssteder hadde begrepet slofarten.

jakt-ingeborg
Et bilde av Jakt "Ingeborg" på tur sørover fra Lofoten med saltfisklast. Viser seilføringen – det som mangler er råseilet som tilhører standard seilføring på jakta.

Våre bøker