dragaberg

''Dragaberg'' med det opprinnelige styrehus som den gang var vanlig på engelske trålere på 1920-30 tallet. En kan også legge merke til masten foran styrehuset. På toppen av denne stod kompasset. Dette var løsningen som engelskbygde trålere benyttet til langt ut på 50-tallet, sannsynligvis for at kompasset skulle få tilstrekkelig avstand til magnetiske objekter.

Arbeidslyset kan en også legg merke til som henger over dekk, det var ikke rare greiene når en tenker på et båten opererte i farvann hvor det var mørkt store deler av døgnet i vinterhalvåret. 

Tekst og bild fra stiftelsens arkiv.

Bilde utlånt av Brynhild Loe Arntsen.

Våre bøker