ormset-motor

Motorproduksjon på Nordmøre

Denne gang litt om Ormset Motorverksted i Aure på Nordmøre

Den 5. august 2014 skrev undertegnede om motorproduksjon på Nordmøre i historisk sammenhengi historisk sammenheng. Ormset motoren var da med i oversikten. Kjennskapen til motoren var den gang nesten bare begrenset til navnet.

I mellomtiden har det vært kontakt med Gunn Tove Ormset, en etterkommer i produsentfamilien. Dessuten med Rune Ulfsnes – et aktivt medlem av Aure Historielag. Det viser seg at Ormset motoren har en 80 årig historie. De tidligste registeringer som i dag er funnet, viser at Ormset motoren er installert i båter i 1936, kanskje tidligere. Motoren er også registrert i båt så sent som 1966, og det er en 1936 modell på 5 hk. 

Ormset Motorverksted produserte hadde også andre produkter som jeg vil komme tilbake til i en senere sammenheng.

Bilde: Brosjyre for 10 hk. "O.M" totakts råoljemotor type "600" modell 1936.

Våre bøker