hekktraalereEn moderne variant av tre trålere: Ballstad, Røeggen og Vadsøgutt. Røeggen, som ble utviklet og bygd ved Storvik Mek. Verksted i 1965, ble prototypen av en helt ny generasjon hekktrålere. Foto: Alfred Bech

"Røeggen" ble en gigantsuksess. Den tok rekordfangster på rekke og rad og tråleren fikk stor pressedekning.Verftet laget reklamefilm og ble eget tema på en konferanse om effektivt og moderne trålfiske  i Trondheim arrangert av NTH. For 90 deltakere, kunne den stolte disponenten Alfred Bech presentere den vellykkede nyskapningen fra Storviks Mek. Verksted. På folkemunne ble tråleren kalt "Småtrålernes Lommeslagskip".

Mer om historien bak tråleren "Røeggen" får du i boken "Fra Suksess til havari - Storviks Mek. Verksted gjennom 150 år"

Våre bøker