storvik-sevilla-1908

På oversiktsbildet fra ca. 1905, ser vi Storvik Mekaniske Verksted på Dale med D/S Sevilla på slipp. Bolighuset midt på bildet, stod der inntil det ble flyttet i 1908. Foto: Engvig.

Det var heller ikke alt som gikk på skinner i denne tiden. For å sikre bedriften nok vannkraft, kjøpte Storvik Ødegårdsdammen eller Stabelldammen, oppkalt av den tidligere eieren av Ødegården. Stabeldammen ble demmet opp med det resultat at Storvik kom i konflikt med Fosna SKytterlag som hadde bygslet grunn av Stabell. Skyteskivene på 400 meter ble stående under vann og Fosna Skytterlag gikk til rettsak. Saken enmdte til slutt i høyesterett, skytterlaget fikk medhold og Storvik ble dømt til å bekoste flytting av skyteskivene.

Les mer om denne epoken i Kristiansunds historie i boken - "Fra Suksess til havari - Storviks Mek. Verksted gjennom 150 år"

Våre bøker