jomfru 0 450Stiftelsens dokumentasjonssenter i Storgt. 9 – like ved nedgangen til AMFI-sentret, har vi samlet en mengde bilder, effekter og skrifter tilknytning til den maritime historien på Nordmøre. 

«Jomfruen» er hentet opp av en ukjent dykker fra en seilskute fra en svunnen tid. Kjell D. Sørensen er giveren av denne.

Jomfruene er altså innretninger som ble brukt til å stramme vantene som typisk støttet opp mastene på en seilskute i sideretning, fra romertiden i hvert fall og frem til 1870-80 omtrent da de ble erstattet av strekkfisker.

De er runde av fasong – men tidlige versjoner kunne være trekantet – og har tre hull borret igjennom. Bildet er hentet fra James Lees: The masting and rigging of English ships of war 1625 - 1860.

jomfru 1

Her ser vi to jomfruer satt opp for å stramme et stag. Hullene gjennom jomfruene er borret slik at de sitter jevnt fordelt rundt sentrum på jomfruen.

Dette er slik «alle vet» at en jomfru skal se ut.

Hullene er borret med samme distanse fra jomfruens sentrum, med 120 graders vinkel mellom hvert hull. Over hvert hull er det en utsparing i treverket for at strammetauet ikke skal ligge og file mot noen skarpe kanter.

Den Prægtige (Kilde: Rigsarkivet)

Hvis vi nå ser på et utstnitt av konstruksjonstegningen til den Prægtige ser vi en litt annerledes variant:

jomfru2Ser du litt nøyere etter ser du at de to øverste hullene på hver jomfru er borret i senterlinjen av jomfruen, slik at man blir sittende igjen med et stort stykke treverk i overkant av jomfruen som tilsynelatende er totalt bortkastet.

Våre bøker