Bildet viser maskinverkstedbygningen ved J. Storviks Mek. Verksted. Maskinverkstedet ble bygget etter brannen i februar/mars 1911 og revet på 1980-tallet. I midten på bildet en 2-sylindret ekspansjonsdampmaskin produsert ved verkstedet til et nybygg. Bak, og til høyre for, dampmaskinen ser man det store horisontale borverket innkjøpt i 1920 og litt til venstre den sylindriske ovnen med de sorte ovale ventilasjonshullene som man fyrte i og som arbeidsfolket varmet maten sin på.

Bildet er fra maskinverkstedet. Bildet er tatt mot veggen som vender mot kjelverkstedet og slippen. Dette bildet er tatt før påbygget av verktøybur. Ved bakveggen ses også arbeidsbenkene og helt i front av bildet ses en ventil. Man ser også kranbanen til traverskrana oppe under taket. På dette tidspunkt var verkstedet blitt et av de mest praktiske, velordnede og tidsmessige verksteder i sitt slag i landet. Bildet er sannsynligvis fra 1920-1930. Kilde: Peter Storvik. Fra Nordmøre museums fotosamlinger.

Våre bøker