forskningsfartoyet johan hjortFlere av de som hadde sin jobb om bord i forskningsfartøyet, var bosatt her i Kristiansund. Både denne båten som er vist på bildet samt de foregående båter med samme navn. 

"Johan Hjort" er den fjerde i rekken av forskningsfartøy med dette navnet, og er oppkalt etter instituttets første direktør Johan Hjort (1869-1948). Hjort var også en av grunnleggerne av ICES (Det internasjonale råd for havforskning).

Fartøyet ble bygget i 1990 ved Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk AS. Med sin størrelse og moderne skrogform er ”Johan Hjort” en velegnet sjøbåt for effektivt og trygt arbeid om bord i våre tøffe havområder, spesielt vinterstid. "Johan Hjort" har avisingsanlegg på fordekket og vinsjer og annet dekksutstyr er innebygget.

For å redusere støy som oppstår ved bobledannelse fra skroget i dårlig vær og som forstyrrer de akustiske målinger, fikk "Johan Hjort" i 1994 installert senkekjøl med ekkolodd- og sonarsvingere. Dette virker så godt at en kan foreta gode akustiske målinger selv i sterk kuling.

Fartøyet har i de senere årene fått installert dynamisk posisjoneringssystem (DP), inkludert sidepropell fremme og akterut. I tillegg er det installert tracking system for undervannsfarkoster (HiPAP).

Bilde og opplysninger fra havforskningsinstituttet .

Våre bøker