storvik borgenes

Foto fra anleggsområdet til Storvik Mekaniske Verksted på Dale, Nordlandet i Kristiansund, hvor vi ser fra produksjonen av et fartøy.

Ellers på bildet ser vi to andre fartøy i bakgrunnen. Den ene er S/T Borgenes 2 og den andre er R.167S Stavtraal. Bildet er datert 15.07.1960.

Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.

Våre bøker