Ferjehistorien på Nordmøre 1928–2012

99 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Alle som har vokst opp på Nordmøre etter krigen har et forhold til ferjene. De har vært selve livsnerven som har bundet sammen by og bygd, regioner og fylker. Møre og Romsdal har siden begynnelsen av 1960-tallet vært Norges fremste ferjefylke, hvor Nordmøre har vært en viktig del av denne historien. «Med kaffe og svele over fjorden» tar for seg historien helt fra ferjepionerene som startet sambandet Kvanne-Røkkum i 1928 og fikk bygd fylkets første spesialbygde bilferje – frem til verdens første gassferje «Glutra», som trafikkerte på Talgsjøen fra 2002–2011.

Første del av boken tar for seg selve utviklingen av ferjehistorien på Nordmøre fra 1928–2012. Andre del tar for seg de enkelte ferjesambandene. Til slutt kommer en oversikt med bilder og faktaopplysninger om alle ferjene som har trafikkert på Nordmøre. Boken inneholder også intervjuer med personer som har tilknytning til ferjefarten på Nordmørsfjordene. Sentralt i bokutformingen er det rike bildematerialet med mange spennende og tidligere upubliserte bilder.

Redaktør: Terje Holm

Utgitt: 2012