kran-2

kran-1

Det var flere kraner av den typen som bildene viser som var plassert rundt på de ulike kaiene på Innlandet, Nordlandet og i Vågen.De hadde sin oppgave å laste og losse mindre båter som ikke hadde montert losse/laste utstyr ombord. 

Det ene bilde viser en fastmontert kaikran på Storkaia som er stemplet Storvik Mek. verksted. Ser en i dag over på andre siden mot Innlandet er det i dag ettermontert en samme type kran som på Storkaia. Kranen er montert på kaien mellom Møre Båtservice A/S og trappen til fløttmannen som rodde mellom Innlandet og Kirkelandet for mange år siden. En tilsvarende kran av denne typen var også ved sundbåtkaien på Innlandet som var til venstre for landgangen til sundbåten. 

Når en sammenligner disse to bildene er det en viss forskjell på utførelse grunnet sannsynlig videreutvikling og oppjustering av løftekapasitet. Storvik Mek. verksted, som var produsent av kranene, er enda et bevis på verkstedets allsidighet.

når det gjelder oppfinnelser og produsering av mange redskap/utstyr som hadde sin nytteverdi ved

siden av reparasjonsvirksomhet og skipsbygging.

Bilde fra Storkaia her hentet fra Fylkesfotoarkiv , Nordmøre.

Fotograf ukjent. (postkort eller reklamekort ?)

Våre bøker