Storvik-bok-DM-ny-1
Klikk bildet for PDF-fil

Til potensielle annonsører og sponsorer

Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre er en ideell, non-profit organisasjon som arbeider med dokumentasjon av maritim historie på Nordmøre. Etter suksess-bøkene om trålernæringen og ikke minst ferjehistorien i regionen vår har vi nå tatt fatt i historien om Storvik Mek. Verksted og grunderen John Storvik født i Sunndalen i 1843.

John Storvik sønn av Ole Johnsen som ble født på gården Torske, vokste opp på Storvik gård på sydsiden av Sunndalsfjorden. Far og sønn var over gjennomsnittet teknisk interessert og utnyttet lokal vannkraft til å bygge smie og maskinverksted på gården. John gikk i lære hos Myhrens Verksted i Oslo og fikk erfaring fra bygging av dampmaskiner, kjeler, vannturbiner og utstyr for sagbruk og møller. Dette tok han med seg tilbake til hjemgården og etablerte et verksted med opptil 16 ansatte hvor fra det ble levert utstyr og tjenester til hele regionen. Sønnene til John tok 3-årig teknisk utdanning i 90-årene i Horten etter læretid ved samme Myhrens, før de vendte hjem til Sunndal.

Far og sønner var vitterlig de første sanne metallurger, som Sunndal senere skulle huse mange av ved etablering av ÅSV og Hydro. 

Etter farens død dro John med familie til Kristiansund og gjennom noen ti-år etablerte det største reparasjon og nybyggingsverksted mellom Bergen og Trondheim. Fra starten spesialiserte han seg på vannturbiner hvor «originalen» en 74 hk Francis-turbin ble montert under Todalsfossen som ga Talgø Møbelfabrikk kraft til å drive produksjonsutstyret og arbeidslys fra en 8 kw dynamo, den første på Nordmøre .

Etter vanskelige etableringsår med flere branner og varierende konjunkturer og konkurs, ble bedriften organisert som A/S Storviks Mek.Verksted i 1926. Den visjonære etablereren John Storvik døde i 1911, men bedriften overlevde de vanskelige mellomkrigsårene og tok fatt på etterkrigstida med enorm vekst på skipsbygging generelt , spesielt satset Storvik for bilferjer og senere hekktrålere.

Bedriften hadde sine toppår sist i 1970-årene. Likevel gikk selskapet konkurs i 1981. 

Vi håper derfor at De støtter dette tiltaket, enten ved å kjøpe en logoannonse som vil bli trykket i boken, eller forhåndsbestille det endelige produktet som vi vil lansere i oktober 2015. V i planlegger produsert et opplag på 1500 eksemplarer. Vi tør derfor antyde at høykvalitetsboken med utstrakt bruk av historisk bildemateriale vil egne seg særs godt som årets julegave.

På forhånd tusen takk,

for Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre

Våre bøker