byfogs-lindahlBarken "Byfogd Lindahl" bygget i 1858 ved Bjørnehougen verft. Tonnasje – 145 kommerslester. Dvs. 301,8 tonn. Middelhavet med klippfisk – turer til Sør-Amerika – rundt Kapp Horn for å hente salt i Chile. I 1882 kom "Byfogd Lindahl"inn på havna i Kristiansund med gult karanteneflagg i mastetoppen. Det var da brutt ut smittsom sykdom om bord.

Bjørnehougens værft 1824 – 1916.

Bjørnhougen Verft ble grunnlagt av kjøpmann Peter Clausen i 1824, men det ble bygget fartøyer her allerede tidlig på 1800 tallet.  I 1810 ble det bygget 7 skuter i Kristiansund, og et par av disse må ha blitt bygd ved Bjørnehougen fordi Nerkrana og Øvrekrana ikke kunne greie så mange byggeoppdrag alene.

Den første skipsbyggeren ved verftet var Henrik Holm, som kom fra Øvre Vågen Verft.  Gjennom tidene har det ved verftet vært flere generasjoner skipsbyggerfamilie Holm. 

Værftet bygget i 1858 barken "Byfogd Lindahl" for Hans Klausen. Klausen gikk konkurs under byggeperioden, og barken ble da overtatt av Nicolay H. Knudtzon III. Gjennom skiftende eierskap eksisterte verftet fram til 1916 da det ble solgt til Aktieselskapet Stærkoder - Mollan & Skeid. 

Salgssummen var kr.104.000,00 Verftet hadde navnet Sterkoder Mek. Verksted AS fra 1935.

 

Våre bøker