sanct-svithun

Bilder viser " Sanct Svithun « en hurtigrute som hadde sine mange anløp her i Kristiansund. Båten tilhørte Det Stavangerske Dampskipsselskap i Stavanger. Det var den fjerde og siste 
av de såkalte Italiabåtene som var satt i fart 8. juni i 1950.

« Sanct Svithun « vil for alltid ha sitt navn knyttet til den største katastrofen som rammet hurtigruten i fredsrid. På nordgående søndag den 21. oktober 1962 gikk den på grunn ved Nordøyan fyr etter å ha kommet fullstedndig ut av kurs. 41 mennesker omkom og 48 ble reddet den natten på Folda.

Det hadde skjedd noe ingen trodde var mulig i moderne tid, et skip fullt av navigasjonshjelpemidler hadde feilnavigert og hadde forlist 18 nautiske mil ute av kurs . Årsaken til ulykken var gjenstand for senere antagelser men skyldtes trolig i hovedsak om en misforståelse mellom los og rormann. På denne tiden var det vanlig å sløyfe første siffer når en anga kursene som også sannsynligvis var en medvirkende årsak.

Når skipet gikk 350 grader og losen ga ordre om 42 grader og senere 35 grader kan dette ha blitt misforstått av rormannen til 342 grader og 335 grader. Manglende kontroll av kompasset fra offiserenes side sannsynligvis være en utløsende årsak. Skipet skulle ha skiftet kurs fra 350 grader til 35 grader for å gå mot Nærøysundet og Rørvik men det skjedde aldri. Noe som førte til en av de største norske skipstragedier i fredstid.

Årsaken til MS «Sanct Svithun»-tragedien vil aldri bli helt klarlagt da alle på den siste vakten, kaptein, los, 1. styrmann og rormann omkom. Dermed er det ingen som vet sikkert hva som har foregått i styrhuset i tidsrtommet før forliset.

Mer info: http://dykkepedia.com/wiki/Sanct_Svithun_(folla)

Utdrag av Stiftelsens arkiv.
Bilde er utlånt av Åshild Mokkelbost

Våre bøker