storvik-bok-1

Lansering av I bok om ”Storvik – familien og industribedriften”

I styremøte den 22. september ble det vedtatt at boken skal lanseres i Kristiansund lørdag den 17. oktober 2015. Boken er nå under trykking i Riga – Latvia, og det er første gang vi går ut av Norge for å få trykket våre bøker.

Leveransen vil være i Kristiansund i uke 41, i god tid før lansering. Det er en anerkjent leverandør, og kvaliteten er sikret tilsvarende som våre tidligere utgivelser.

Design og grafikk er som tidligere utført i Kristiansund, og Terje Holm har hatt hånden på rattet her. Samtidig med lansering vil vi også starte salget. 

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når vi nærmer oss lanseringstidspunktet. 

NB! Bok II er planlagt lansert i 2017, og er under arbeid.

storvik-bok-2

Våre bøker