gokstadskipet

En modell av Gokstadskipet ble testet i Skipsmodelltanken i Trondheim i 1946. ”Gokstadskipet” var modelltest nr. 2 i den nye tanken. 

Gokstadskipet ble funnet ved Sandefjord i 1880. Orginalt var det en privat yacht for kong Olav Geirstada – Alv. Halvbror av kong Halvdan Svarte og onkel til kong Harald Hårfagre.

Kopi av skipet var bygd ved Framnes Verksted i 1893 og fikk navnet ”Viking”. Under kapt. Magnus Anderson krysset skipet ”Viking” samme sommeren Atlanteren Fra Norge til Newfoundland, med bare seil som framdrift.

De brukte 28 døgn – med en gjennomsnittsfart på 10 knop. Originalen står i Vikingskipsmuseet på Bygdø.

Kilde: Skipsmodelltanken MARINTEK – Trondheim.

Våre bøker