dampmaskinDampmaskin bygget ved Storvik Mek. Verksted og dens virkemåte.

Stiftelsen Maritime Historie Nordmøre har høsten 2015 utgitt boken « Fra suksess til havari» som omhandler Storvik Mek. Verksted gjennom 105 år. Verkstedet var jo kjent for sinbåt-og skipsbygging gjennom tidene , men likeså viktig handler det om en allsidige produksjon av en rekke utstyr og maskiner . En viktig utvikling og produksjon var av dampmaskiner og kjeler av forskjellige størrelser. En type dampmaskin er hentet fra arkiv med tekst og bilde med følgende opplysning ref. : 
Bildet viser en leveringsklar 3-sylindret (trippel) ekspansjonsdampmaskin i maskinverkstedet ved J. Storviks Mek. Verksted og var av verkstedets eget fabrikat, sansynligvis til D/S”Lagatun” bnr.5 ved verkstedet maskinverkstedbygget ble reist etter brannen i februar/mars 1911 og revet etter 1980. Bildet er i så fall fra 1912-1913. Kilde: Peter Storvik. Fra Nordmøre museums fotosamlinger. Foto ukjent.

Dampens gange for ekspansjonsdampmaskinen :

En kan tilføye at de fleste flersylindermaskiner er konstruert slik at dampen virker i to ,tre eller fire sylindere etter hverandre , og utnytter derfor hele energien av dampen. Bare den første får damp direkte fra kjelen. I de følgende synker trykket etter hvert. Av den grunn øker volumet og dermed også sylinderdiameterene idet slaglengden vanligvis er den samme for samtlige sylindere. 

Sylindrene benevnes ved en tretrinnsmaskin høytrykk (HT) mellomtrykk (MT) og lavtrykk (LT) sylinder.Tripelmaskinen har også sine fordeler at tapet grunnen varmefallet under ekspansjonen kan reduseres ved å la dampen ekspandere gjennom flere sylindere etter hverandre. Dermed blir varmefallet ikke så stort i hver enkelt sylinder, og temperaturforskjellen mellom innløp og avløps-damp blir mindre . Dampens videre gange etter at sleiden/ventiler har ført dampen på over og undersiden av stemplene føres den videre fra lavtrykksylineder til kondensatoren hvor den avkjøles til vann(kondensat). Fødepumpe tar vannet og trykker det gjennom forvarmeren og fødeventilen og inne på kjelen igjen.

Våre bøker