s-tr-sletnes

Bilde viser“ Vesturskin“ på Kristiansund havn og som ble omdøpt til “Sletnes“.“ Vesturskin“ var en færøysk tråler som var innkjøpt av A/S Heinsa i siste halvdel av november i 1954.

Ved nykaia ligger en av A/S Nordhavet sine trålere klar til å gå til Sandefjord . Båten til venstre på bilde var Wirum sin såkalte arbeidsbåt som i flere år ble ført av Ola Wirum . 

Flere detaljer om dette finner en ved stiftelsen bok “ Fra første til siste hal “, som er den første boken om sidetrålerepoken på Nordmøre i 1930-70 , og som fortsatt er i salg.

Bilde er utlånt av Rigmor Wirum og teksten er hentet delvis fra stiftelsens arkiv.

Våre bøker