lofotkompaniet

Lofotkompaniet i Kristiansund – ble flammenes rov

Bildet viser Lofotkompaniet hvordan den var i tidligere perioder og lenge før brannen tok de verneverdige bryggene. På utsiden ligger to lektere og den til høyre på bilde blir lastet av kasser som fires ned for videre eksport.

Klippfisken var pakket i trekasser og etter den var lastet på lekteren, ble den slept til Storkaia. Derfra gikk det meste til Sør-Amerika med Syd-Amerika – Linjens skip. Som regel hadde hver sin klippfisktilvirker sine egne lektere med oppkalte navn og føringsbåten (slepefartøyet) sørget for transporten fram og tilbake.

Brannen til bygningen til Lofotkompaniet på Lossius-brygga sprede seg til tre andre bygninger , og det begynte å brenne også i tre bolighus på Nordlandet . Tidspunktet for denne brannen var 16.11.2001 og politiet fikk melding kl. 18.40. Ved
21.30-tiden fikk de kontroll over brannen på Nordlandet. Men de hadde fortsatt ikke kontroll over de fire brannene på Innlandet . Det var kraftig røykutvikling i området og beboere i Sjursvika ble derfor evakuert . Det viste seg også at bryggebygningene ikke kunne reddes.

Alt på dette bildet gikk tapt.

Våre bøker