trygge-ww2-ksu

Fergen Trygge ved fergeleiet i Johnsenhuken 28. april 1940, da de første tyske bombene ble sluppet over Kristiansund. I løpet av noen få dramatiske dager, ble nesten hele byen lagt i ruiner.

Den tyske okkupasjonene av Norge fikk vesentlig betydning for A/S Storviks Mekaniske verksted. Første fase, selve angrepet, kom selve bedriften heldig fra. Lokalt hadde omfattende terrorbombing nærmest utslettet kystbyen Kristiansund. Hele 800 av byens 1300 bygninger lå i ruiner. Mer om denne historien får du i boken "Fra suksess til havari" ført i pennen av Anders J. Jensen.

Bildet er utlånt av Eivind Rodlie og teksten er hentet fra boken Suksess til havari - Storvik Mek. Verksted gjennom 150 år.

Våre bøker