storvik

Storvik Mek. Verksted var ikke bare kjent for bygging av båter i følge boken ugitt av stiftelsen Maritime Historie Nordmøre "Fra suksess til havari".

En av mange egenkonstruerte maskiner var steinslipemaskinen som var produsert på Dahle. Bildet viser maskinverkstedet ved Storviks Mek. Verksted, bygget etter brannen i februar/mars 1911 og revet etter 1980, og steinslipemaskinen av verkstedets eget fabrikat. Den ble mye brukt av steinindustrien på Eide. Bildet viser den eldste varianten av steinslipemaskinen med flatremsdrift. Bak ses utgangsporten ned mot kaia.  

Til venstre ses en radialboremaskin og arbeidsbenkene langs veggen. Samt til høyre ses en liten dampmaskin.

Kilde: Peter Storvik. Fra Nordmøre museums fotosamlinger.

Våre bøker