nordalsfjord

Fergeselskapet MRF - Møre og Romsdal Fylkesbåtar, ble en viktig oppdragsgiver for verft i nærområdet for både service og reparasjoner. Storvik Mek. hadde tidligere levert ferger med overskudd og gikk for ny utfordring med å bygge ferger av moderat størrelse. Bedriften vant den ene anbudsprosessen etter den andre grunnet solid arbeidsstokk som bestod av en blanding av gamle erfarne travere og nytilsatte platearbeidere. En annen grunn var at lønningene var betydelig lavere i Kristiansund enn ved andre verft.

Bildet over viser overleveringstur med B/F Norddalsfjord. Ikke alle lar seg navngi, men følgende gjenkjennes i tilfeldig rekkefølge: Gudmor fru ordfører Olav Aarø, Agnes Storvik, Berit Storvik, Inger Storvik, Christian Larsen, Lars Storvik, Paul Storvik, banksjef Haugan, Jørgen Wirum, Egil Olsen, Andrea Dørge, Ivar Kjærviki, Bjørn Arntsen, Martin Strømsvåg, Per Strand, Peter A. Storvik, Olaf Gaupseth, Harald Svensen og Anders Voldnæs. 

Bildet er hentet fra boken "Fra suksess til havari" og er utlånt fra Nordmøre Museum. 

Mer om hvorfor Storvik Mek. Verksted vant så mange kontrakter og hvorfor blant annet lønninger var lavere i Kristiansund, kan du lese i boken : Fra suksess til havari - 105 år med historie fra Storvik Mekaniske Verksted.

Våre bøker