nordhav4 mannskap

Bildet viser en del av mannskapet . Til venstre bakerst Birger Sjøvang , den neste er ukjent , dernest Mariot Pettersen , skipper Lars Gundersen, Olav Hessen og telegrafist Otto Kvisvik .

Navnet på de øvrige er ikke kjent og ønsker tilbakemelding hvis noen kjenner til de andre personer.

Bilde fra Stiftelsens arkiv.

Våre bøker