garnspill IMG 3381

garnspillet 300Dahle Brug etablert i 1875 ble en teknologisk spydspiss på Nordvestlandet basert på kunnskap som John Storvik ervervet som «mekanus» ved Myrens Verksted i Kristiania, og som hans sønner Ole og Peter Andreas fulgte opp gjennom ingeniørutdannelse ved Horten Tekniske Skole i 1890-årene. Dette bekreftes av en rekke patenter på mekaniske innretninger utviklet før århundreskiftet. Blant annet utviklet bedriften et garnspill som ble premiert på en rekke utstillinger og som ble produsert i et utrolig antall , opptil 1000 enheter iflg. Anders Jensen i boken «Fra suksess til havari».

Så langt vi vet, eksisterer ingen av disse garnspillene i dag. Likevel, på mine småturer i Smøla-skjærgården finner jeg en «rusthaug» i fjæra som så litt kjent ut. Vel på land snur jeg om på innretningen og finner det umiskjennelige merket preget inn på bunnplaten «J.STORVIK DAHLE BRUG KRISTIANSUND PATENT».

Iflg. lokale naboer har garnspillet ligget i fjæra sikkert siden krigens dager. Det ble brukt av lokale fiskere, men idet båtene var små, gjerne 30 fot og spillet ganske omfangsrikt, så ble det ofte demontert når garnfisket var over og båten klargjort for annet bruk, eksempelvis til hvalfangst. Selv om tilstanden på spillet er heller dårlig, burde det vel kanskje vært sikret som dokumentasjon på bedriftens utrolige posisjon sist på 1800-tallet ???

Våre bøker