20170722 135451

Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre hadde en egen stand i Vågen under forbundet Kysten sitt landsstevne. Hovedmålet var å formidle maritim historie gjennom tidene og dette ble gjort med salg av to trålerbøker, fergehistorien og StorvikMek. Verksted gjennom 105 år.

Det var stor interesse både med spørsmål og det ble solgt mange bøker. Modellene som var utstilt vakte også begeistring.

Flere av de besøkende hadde tjenestegjort om bord i M/S Aure og diverse  trålere og fortalte sine historier fra denne tiden.

Foredrag om Storvik mek. Verksted ble holdt på fredag i Milnbrygga av styremedlem i stiftelsen, Svein Gustav Olsen. Her han trakk fram grunnleggeren John Storvik sin spesielle kompetanse og kunnskap som han tilegnet seg fra Myrens Mek, Verksted i Christiania og at dette kom til stor nytte når han startet opp på Dale.

Bilde viser Alfred Bech ved salg av bøker til en av de mange interesserte.

Våre bøker