FAKf 100296.214895

Bildet viser damp og seilskipet S/S”William D. Monroi” på den første patentslippvogna ved Dahle Brug (senere J. Storviks Mek. Verksted) bygd i massivt tømmer i 1903, den gang en av de største slippene i landet, som ble drevet med verkstedets egenproduserte vannturbin fra egne damanlegg.

Bolighuset til Ole Olsen Kvænnan og kona Kristiane Kristensdtr. foran ”William D. Monroi” ble i 1908 flyttet til et sted utenfor verkstedområdet nedenfor bolighuset til familien Nils Holtan. Det ble kalt Kristianehuset hvor familien Kristian Gundersen senere bodde i. 

Dette er sansynligvis det ene av ”Voldkværnenhusene” hvor ansatte på ”Voldkværna” bodde med familien tidligere. Flyttingen skjedde etter avtale med John Olsen Storvik og Peder N. Løkke eier av Dale gård. John Olsen Storvik bekostet det hele på grunn av ulempene med å ha bolighuset kloss i slippen på verkstedområdet.

Til høyre på bildet, foran Kvænnanhuset ses et lagerhus og foran båten på slippen ses 2 livbåter tilhørende ”William D. Monroi”.
Til venstre på bildet ses, ved siden av livbåtene, 2 arbeidsbåter på land og steinutfyllingen som skulle bli piren (utstikkerkaia) ved verkstedet.
Foran piren ses så vidt en bit av kjelkrankaia, med trematerialer lagret. Helt til høyre i bildet ses kjelverkstedbygningen som sto ferdig i 1905 og ble revet etter 1980, og bak, og til venstre for den ses kontorbygningen fra 1902 og revet og brant på 1970-tallet.

Over akterenden av skipet på slippen ses bolighusene fra forrest familien Johannes Korsnes, familien Elias Haugan, familien Langholm, senere familien Arne Waagen og familien Olaf Heggemsnes.
Mellom skorsteinen og aktermasten på ”William D. Monroi” ses mønet på familien Ludvig Fiskes bolighus og butikk, senere Georg Fiske og Martinus Halsbog og Knut Høgset. Lengst til venstre i bildet ses bolighuset til familien Rikard Kristiansen, senere familien Rikard Rikardsen på Høttbergan. 

I fjæra, bak båten på slippen, ses robåtene til familiene Olsen, Rikardsen og Korsnes.
I bakgrunnen ses Kvernberget.

Bildet er sansynligvis fra januar 1910.  Informant Peter Storvik.  Fra Nordmøre museums fotosamlinger.

Våre bøker