Foto av "Sundbåten Kvik" nær byggene på Innlandet i Kristiansund.

Båten ble bygget sommeren/høsten 1876 ved Kristiansands Mekaniske Verksted, og ble bestilt etter råd fra Ingeniør Hansen hos D/S Mørejarlen i Trondheim. Sundbåten Kvik var 12,3 meter lang, 2,2 meter bred og var i utgangspunktet sertifisert for 30 passasjerer.

Prisen var 1500 spesidaler/6000 kroner, og den ble satt i rute 18. november 1876. På slutten av 1920-tallet ble den lagt i opplag, og skal ha blitt kondemnert i 1938, hvor så den angivelig ente opp i fjæra hos Storvik.

Fra Nordmøre Museums fotosamlinger. Kilde: Sven Erik Olsen og Tor Olsen: Sundbåten, Folk over havna - fra fergemenn til Angvik, side 116 (Holm trykkeri 2005)

Våre bøker