032wazgX6enC

Foto trolig fra Sterkoder mekaniske verksted, hvor vi ser fra sjøsettingen av et skip. Ukjent fotograf. Bildet kan være fra 1983.

Fra slutten av 1800-tallet og frem til midt på 1900-tallet var Storvik Mek. Verksted AS og Sterkoder Mek. Verksted to hjørnesteinsbedrifter i Kristiansund som bygde skipsmotorer, reparerte fartøy og bygde mindre båter. Det var mange opp- og nedturer da som nå. I 1966 gikk Sterkoder Mek. Verksted over til mer ensidig å bygge båter (Kamsvågperioden).

Selskapet tok over Storvik Mek. Verksted i 1982. Sterkoder Mek. Verksted var i fremste rekke når det gjaldt effektiv skipsproduksjon, og det var under perioden med blant annet serieproduksjon av trålere at industri- og lagerhallene på Dale Industripark ble bygget og modernisert. Leveranser til olje- og gassvirksomheten ble enda et bein å stå på for Sterkoder Mek. Verksted, og anlegget i Smedvågen ble bygget opp til formålet. I febr. 1991 ble Sterkoder Mek. Verksted overtatt av Umoe-konsernet og er i dag en del av Umoe Eiendom etter at skipsbyggingen ble avviklet rundt 2003. Umoe Sterkoder AS sine anlegg består i dag av industriområdet i Melkvika og Dale Industripark på Dale.

Industriområdet i Smedvågen ble solgt i des. 2006. Aibel AS leier området i Melkvika i sin helhet. Dale Industripark omfatter Umoe Sterkoder sitt anlegg på Dale og leies ut til flere ulike aktører. Umoe Sterkoder AS og leietakerne er hver for seg solide leverandører til offshore-industrien innenfor sitt felt. Alle har forskjellige tjenestetilbud.

Fra Nordmøre Museum sine fotosamlinger

Våre bøker