Kristiansund Mekaniske Verksted: "Caroline" gjenoppbygges ca 1950. som bilde viser. Kranaskjæret øverst til  høyre og som nå i disse dager er startet med bygging som et eget prosjekt.

Prosjektet Kranaskjæret vil være en viktig historieforteller, her vil man videreformidle en del av vår felles kystkulturhistorie. Kranaskjæret ble brukt som kjølhalingsanlegg og senere tid oppbevaring av kull. I dag finner vi igjen rester av kullbingen, og fundamentene til kjølhalingsanlegget. Kullbingen vil bli løftet fram i det nye kaidekket, og omrisset vil bli markert og skaper et godt rom for en utescene.

På kaidekket vil også Nordmøre Museum få mulighet til å videreformidle Kranaskjæret og Vågens historie ved infopunkter. Det vil bli også satt opp en kopi av den gamle mastbukken, som ble brukt i det gamle kjølhalingsanlegget. Slik vil prosjektet Kranskjæret bli en levende historieforteller, og del av en historisk vandring i Vågen. 

Bilde fra Nordmøre Museums fotosamlinger.

Våre bøker