Villa

Bildet viser overlevering av D/S"Villa" bnr.10 fra J. Storviks Mek. Verksted til Den Norske Stat v/Fyrvesenet i mai 1921.

Når dette skipet ble bygd ble alt til skipet produsert ved verkstedet til og med maskin og kjel og vinsjer. Skipet var først startet bygd som klinkbygget fiskekutter i stål, men Den Norske Stat v/Fyrvesenet overtok kontrakten vinteren 1921 og modifiserte fartøyet til sitt formål. Det betydde kraftigere rigg og vinsjer, samt kraftigere dampmaskin. Fartøyet ble brukt som bøye- og stakefartøy, det vil si utføre vedlikehold av flytende sjømerker.

De som husker gamle "Villa" vet at det var en fin båt, og det ble sagt av de som var ombord at det var en svært god sjøbåt. Arbeidsbåt/Singeldekker LBTV/LFGU, klinbygget i stål, og 148 brt./ 58 nrt. Lpp 105,3 fot x B 20,2 fot x D 10,3 fot og med en 3-sylindret (trippel) ekspansjonsdampmaskin på 320 ihk. og 43 nhk. og gjorde 8 knop. 1/1

  • 1925: Registreringshavn endret til Oslo.
  • 1934: Den Norske Stat v/Fyrdirektøren, Oslo
  • 1937: Fyrvesenet v/Fyrdirektøren, Oslo /6
  • 1955: Oppmålt etter forlengelse/ombygging ved Hatlø Mek. Verksted, Ulsteinvik 188 brt. / 77 nrt. 129,7 fot x 20,3 fot x 10,5 fot. Fyrvesenet (Fyrdirektoratet), Oslo
  • 1959: D/S "Villa" som til da hadde hatt oljefyring på kjelen fikk installert en Wichmann 4-sylindret, 2-takts enkeltvirkende dieselmotor på 320 BHK / 235KW og 330 RPM. Bygd 1959 ved Wichmann Motorfabrikk AL, Rubbestadneset. Fart 9 knop.
  • 1962: Endret til Fyrdirektoratet, Oslo. 3/7
  • 1975: Selt til Josef Lygre, Skillebekkgt. 39, 5500 Haugesund og fikk navnet "Sjarmør". 5380534/18565-/LFGU.
  • 1974: Kystdirektoratet (Fyravdelingen), Oslo 9/10 1975: Oppmålt 190 brt./ 59 nrt. 39,53 m x 6,20 m x 3,38 m/2,744 m. 11/12
  • 1979: Oppmålt (etter ombygging med bakk, hus framfor kaising og innebygd kaising ikkje nemnt) 249 brt./ 86 nrt. Ombygd til Standby/Safety-skip. 19/8
  • 1986: Solgt til Jayton Enterprises Inc., Panama. "Villa". HO2661. Mannen nr.1, 2 og 3 fra venstre er fra rederiet/mannskapet. Nr.4 fra venstre er ingeniør Harald Georg Storvik og nr.5 ingeniør Peter Andreas Storvik, begge sønner av verkstedgrunnleggeren.

Helt i høyre kant av bildet ses ene foten til kjelkrana som ble brukt til ombord og ilandløfting av kjeler og maskiner og bygget av massive tømmerstokker i ca. 1903 og erstattet med ny klinkbygget kjelkran i stål ca. 1945 og revet på 1970-tallet, den kraftigste krana i Kristiansundsområdet med en løfteevne på 25 tonn.

På dette tidspunkt var verkstedet blitt et av de mest praktiske, velordnede og tidsmessige verksteder i sitt slag i landet. I bakgrunnen ses Skorpa med Visnesbrygga og Meløya.

Bildet er fra ca. 1921. Samme som FAKf-100296.186047.

Tekst: Peter Storvik.
Guttorm Hagen, Ørsta: Nr 2 fra venstre er min farfar, Ragnvald Hagen Atle Vik 2015: Bekrefter Ragnvald Hagen. R. Hagen overtok som skipper da båten var ny og var sikkert med på overleveringa. Han var skipper helt fram til våren 1959, i hele damp-perioden. Da overtok far til Atle Vik. R. Hagen tok over nybygget m/s Sklinna våren 1959.

Fra Nordmøre museums fotosamlinger.

Våre bøker