KMb 2008 053.0019 01

Informant: Anne Lise Tømmervåg: Texaco`s tankskip NUEVA ANDALUCIA ligger ved kaia til det som en gang var Bjørnehaugen verft for tanking av drivstoff til NOR-tanken - ved Bjørnehaugen på Nordlandet. Her ved akterenden av skipet ser vi oljeledningen som fører diesel opp til tanken. Oljetanken var eid av Norsk Russisk Oljecompani. Den ble oppført på slutten av 1930-tallet og var den oljetanken - i området Dale-Kristiansund - som hadde størst volum, og var større enn de tre andre til sammen.

Kr. og Ove Hjelkrem var agent for selskapet. Tror at Bjarne Sakshaug var siste bestyrer da Mobil overtok anlegget. (Det var Mobil som førte opp Tinghuset på Kongens Plass – som Kristiansund kommune fikk overta etter en overenskomst). Bjørnehaugen Verft ble i 1916 solgt til Ole Mollan sen og Bernt Skeid og aktieselskabet Stærkoder ble startet. I1932 gikk O. Mollan ut av firmaet og det nye firmaet fikk navnet Sterkoder Mek Verksted A/S. Skeid ble selskapets disponent.

I 1966 kom brødrene Ivar og Arnfinn Kamsvåg i selskapet som hovedaksjonærer. På dette fotoet fra 1951 ser vi de gamle verksted bygningene. Senere, da Kamsvåg overtok, ble det ført opp nye og større tidsmessige verkstedhaller som fortsatt i dag (2013) er i bruk av nye eiere. I bakgrunnen kan en se Roklubbens klubbhus og den gamle bebyggelsen i Melkvikan, og på Dale, som den gang hørte til Bremsnes. Veien vi ser er Dalegata som starter nederst ved sentrum på Nordlandet og passerer tunnellen ved Bjørnehaugen videre ned i Melkvikan og fortsetter videre utover på Dale.

I front ved baugen på skipet er Geworbnerholmen (vises ikke på dette bildet) i Melkvikan (også kalt Krabbholmen) og anlegget. Der. I 1916 hadde Parelius & Lossius v/Rasmus Krogh igangsatt arbeid med å anlegge nytt verft med Edv. Aspen som skipsbyggmester. At holmen på folkemunne ble kalt for «Krabbholmen» hadde sin naturlige årsak. På 1930-tallet ble «Standard», en fabrikk for nedlegging av krabbe etablert her. (Usikker på om det var «Werring Canning Co. A/S» som drev den fra 1930). I bakgrunnen Kvernberget og bebyggelsen på Dale som den gang tilhørte Bremsnes.

Fra Nordmøre Museum sin fotosamling, Williamsarkivet.

Våre bøker