Slipen ved Storvik Mek Verksted

Bildet viser 2 båter på de nye patentslippvogna ved Storviks Mek. Verksted, den største slippen mellom Bergen og Trondheim, klinkbygget i stål 1918.

Den forreste er en baklader lastebåt M/S "Brettingen" fra Backers rederi og den bakerste en av byens sidetrålere M/T "Motind" M-99-K tilhørende rederiet Heinsa. Under baugen på "Motind" ses ekstra understøttelser pga. at aktre slippvogn er kort. Til høyre, ved piren, ses peleprammen "Aura", som ble brukt til peling under patentslippbanen ute i sjøen, og et bygg ved kaikanten.

Som bildet viser opereres patentslippen her, som delt, med drift på aktervogna, mens forvogna er låst i fronten. Man ser også de delte gangveiene på patentslippen. Mellom båtene ses snekkerverkstedbygningen, bygget etter brannen i februar/mars 1911 og revet etter 1980, med slippspillet bygget i 1903. Til venstre over den bakerste båten ses skorsteinen på støperibygningen, bygget etter brannen i februar/mars 1911, nedlagt ca. 1960 og revet ca. 1970, og bolighuset til verkstedet hvor familien Hjelmås bodde, senere familien Paul Storvik. Bolighuset var et gammelt meieri i tømmer flyttet fra Straumsnesset og bygd opp ca. 1910 og brant på 1980-tallet.

Foran den forreste båten ses bolighuset til familiene Alf og Knut Hjelmås. Bildet er fra ca. 1960. Se FAKf-100296.186027. Kilde/Tekst: Peter Storvik.

Fra Nordmøre museums fotosamlinger.

Våre bøker