Vi i Næringshistorie Nordmøre ønsker alle velkommen til vår nye internettside. Denne foreningen er en direkte fortsettelse av stiftelsen Maritim Historie Nordmøre som er oppløst. Foreningen ble etablert den 21. august i 2018. Per Helge Pedersen har avløst Einar Sæter som ny formann.

I likhet med stiftelsen vil foreningen fortsatt satse på å gi ut bøker om næringshistorien på Nordmøre. Til høsten kommer den andre boken om Storvik mek. verksted. Den første boken har tittelen "Fra suksess til havari".

Foreningen har overtatt Stiftelsens lager av utgitte bøker. Det er to bøker fra trålerhistorien på Nordmøre - Fra første til siste hal", Kampen om ressursene". Ellers har vi fortsatt bøker på lager om "Fergehistorien på Nordmøre".

Foreningen har et eget lokale i Storgata 9 i Kristiansund - like ved handelssenteret Storkaia Brygge.

I foreningen legger vi opp til et godt samarbeid med Nordmøre Museum, Nordmøre historielag, Framnæs Venmner og alle andre tilknyttede lag og foreninger som jobber med historie på Nordmøre.

I foreningens strategi legges det opp til å fokusere på den generelle næringshistorien på Nordmøre. Dette er en rik og spennende historie. Det er allerede satt i gang arbeid med å registrere næringshistorien i kommunene Halsa, Eide, Sunndal og Smøla, men målsetningen er å gjøre tilsvarende kartlegging i alle kommunene på Nordmøre. 
Vi vil samarbeide med bedrifter, næringsforeninger og andre.

I styret sitter i tillegg til Per Helge Pedersen, Ivar Betten, Reidar Kjelle, Per Gustav Olsen, Per Tallerås, Sverre Oddstøl og Reidar Vårdal.

Våre bøker