Den nye boken om Storvik mek. Verksted i Kristiansund er nå klar for salg.

Nybygg og produksjon gjennom 105 årNybygg og produksjon gjennom 105 år.Det er foreningen Næringshistorie Nordmøre som står bak utgivelsen. Foreningen har som sin hovedoppgave å ta vare på historien og historiene. Dette er den femte boken som er gitt ut i denne serien. I denne boken blir det spesielt satt søkelys på nybygg og produksjon gjennom 105 år. Redaktør for boken er Per Helge Pedersen.

Det spesielle er at det er en samlet oversikt over alle de 99 nybyggene Storvik har bygget. Øyvind Stavseth har vært prosjektleder for denne delen av boka. Han har lagt ned et enormt arbeid for å fremskaffe alle opplysningene.

Linkoversikt til digitale arrangementstegninger for bokens omtalte skip

Ellers er det kapitler om guanoproduksjon, sagbruk, tønneproduksjon, støperivirksomhet, fiskeriutstyr, kraner, vinsjer og maskindeler, dampmaskiner og kjeler, maskiner og utstyr, utstyr for steinindustrien, turbiner, skipsreparasjoner og riggservice.

Det er erfarne, kunnskapsrike mennesker som har skrevet om de ulike temaene. Bidragsyterne er Reidar Kjelle, Svein Gustav Olsen, Kjell Laugtug, Reidar Vårdal og Alfred Bech. I prosjektgruppen har også Einar Sæther og Terje Holm vært med.

Boken er gitt ut med støtte fra Jan H. Leithes Minnefond og Sparebanken 1 Nordvest. Nordmøre Museum har også vært en viktig bidragsyter både for utlån av bilder og med god hjelp for å finne frem opplysninger. En takk også til alle andre støttespillere som har gjort det mulig å lage denne boken.

Terje Holm i IDesign Industrikopi har hatt ansvar for grafisk design og produksjon. Boken som er trykket hos Skipnes i Trondheim, er på 216 sider. Boken er rikt illustrert med bilder og tegninger.

Boken kan kjøpes hos Ark i Kristiansund og hos Næringshistorie Nordmøre. Prisen er kr. 390.

«Ole Wirum» ble levert fra Storvik Mek. Verksted i 1967. Den var en videreutvikling av «Røeggen» (1965), som ble prototypen på en helt ny generasjon hekktrålere. Bygging av trålere dannet grunnlaget for en stor vekst utover 1960- og 1970-tallet. Foto: Nils Williams/Nordmøre museum«Ole Wirum» ble levert fra Storvik Mek. Verksted i 1967. Den var en videreutvikling av «Røeggen» (1965), som ble prototypen på en helt ny generasjon hekktrålere. Bygging av trålere dannet grunnlaget for en stor vekst utover 1960- og 1970-tallet. Foto: Nils Williams/Nordmøre museum

Bilferga «Tungenes» ble levert fra Storvik i 1966 som flaggskip til Stavangerske Dampskipsselskap. Dette var et prestisjebygg som gav Storvik en et godt omdømme i markedet. Foto: Nils Williams/Nordmøre museumBilferga «Tungenes» ble levert fra Storvik i 1966 som flaggskip til Stavangerske Dampskipsselskap. Dette var et prestisjebygg som gav Storvik en et godt omdømme i markedet. Foto: Nils Williams/Nordmøre museum

Våre bøker