Sidetrålerne på Nordmøre 1930–1970

59 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Fra forste til siste hal 300I motsetning til andre europeiske fiskerinasjoner som bygde store antall trålere allerede på 1800-tallet, fikk Norge sin første trålerflåte i 1930-årene. Kristiansunderne Anton Johannesen og Ole Wirum kjøpte sidetråleren "Borgenes", og sidetrålerepoken i Norge var dermed innledet. I perioden 1930–1970 var 24 trålere registrert i Kristiansund, Averøy og Smøla. Fra noen av klodens mest værharde fiskefelt brakte de sine fangster til Kristiansund og bidrog til sysselsetting og velstand.

Stiftelsen Maritim Historie – Nordmøre presenterer i denne boka trålernes dramatiske historie i tekst og bilder. Stoffet er hentet fra offentlige arkiver, aviser, bilder i offentlig og privat eie og intervjuer. Dette er den første av to bøker om sidetrålerne på Nordmøre: Angle, Bjogna, Borgenes (I), Borgenes (II), Bracon, Doggerbank, Dragaberg, Ertnan, Halstein, Honningsvåg, Motind, Møretrål I, Møretrål II, Nordhav 1, Nordhav 2, Nordhav 1, Nordhav 4, Nordhav 5, Remman, Sletnes, Syrian, Tromstrål I, Tromstrål II, Trålbas, Utheim.

Redaktør: Anders J. Jensen

Utgitt: 2006