Ferjene har gjennom generasjoner bundet sammen by og land på Nordmøre. Møre og Romsdal har vært det fremste ferjefylket i landet de siste 50 årene, hvor Nordmøre har vært en viktig del av denne utviklingen. Den stolte ferjehistorien på Nordmøre fra 1928–2012 blir grundig dokumentert med mange sjeldne bilder gjennom boken:

  • «Med kaffe og svele over fjorden – ferjehistorien på Nordmøre 1928–2012» (utgitt 2012)

Boka kan bestilles online her.

Våre bøker