Stiftelsen har fått tilgang til arkivene for Storvik Mek. Verksted, som har vært et sentralt verksted på Nordmøre gjennom 100 år. Stiftelsen er godt i gang med å dokumentere det utrolig spennende industrieventyret til Storvik Mek. Verksted fra den spede start, gjennom vekst og suksess til den dramatiske nedleggelsen. Boken er planlagt lansert i 2015. 

Våre bøker