nordhav-5

Tidlig på 1950 tallet ble det i løpet av 18 måneder levert 4 nye moderne trålere til fiskeindustrien i Kristiansund.

En av disse var M/Tr."Nordhav 5" – levert 3. august 1952, og ankom Kristiansund 6. august samme år.  For øvrig var søsterskipet M/Tr."Nordhav 4" levert 23. juni det samme år. Dessverre var det ikke mulig å videreføre og videreutvikle denne delen av fiskerinæringen i Kristiansund. 

Bare minnene fra den tidsepoken står tilbake. Skribenten kan huske begge trålerne lå etter hverandre ved kai på Innlandet, fasinert som han var av de tyskinspirerte linjene og stilen. Maritim Historie Nordmøre har skrevet to bøker om denne epoken.

Noen data om "Nordhav 5"

  • Hoveddimensjoner – 179 x 29,4 x 15,9 fot.
  • Brutto tonnasje – 617.

Øvrig informasjon om disse fartøyene vil en finne i vår bok "Fra første til siste hal", utgitt i 2006. 

Bilde: Fotograf: Ukjent
M/Tr."Nordhav 5" under steaming en eller annen plass på kysten.

Våre bøker