moretral2

M/Tr. ”Møretrål 2” – på havna i Kristiansund.

Bilde er fra en søndag i midten av april i 1959. Båten hadde vært på Haltenbanken og fisket sei. 

Den kom inn Nordsundet og fotograf Nils Williams var tilkalt for å ta bilder da båten passert kaia på Nordlandet. Fangsten ble levert ved Backer's anlegg på Innlandet.

Legg merke til masten som står i akterkant av skorstein, den ble montert tidlig i 1956 da det kom pålegg om at alle båter med lengde over 50 meter skulle før to topplanterner. Båten var eid av A/L Møretrål , og den ble solgt og ombygd til ringnotsnurper.For å lese ytterlige om denne båten kan en lese det i boken « Fra første til siste hal » som er utgitt av Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre.

Artikkelen og bilde er hentet fra Stiftelsens arkiv.

Våre bøker