halstein-traal0715

På bildet ser vi « Halstein » på prøvetur etter oppgradering i 1949 ved Framnes Mek.Verksted i Sandefjord. Det var den tidligere , under krigen senkede engelske tråleren «Melbourn» , som i 1949 ble innkjøpt av Th. Øverland A/S , Kristiansund og satt i drift under navnet «Halstein».

Båten ble betydelig ombygd og oppgradert i 1957-58 , bl.a. ble dampmaskinen erstattet med diselmotor . Øverland solgte båten i 1963.

For ytterlige detaljer er i boken «Fra første til siste hal».

Foto og tekst fra Stiftelsens arkiv.

Våre bøker