20191204 120509 2Foreningens lokale i Storgata var breddfult med inviterte prosjektmedarbeidere, sponsorer og andre støttespillere.

Forleden inviterte organisasjonen Næringshistore Nordmøre involverte prosjektmedarbeidere, sponsorer og andre støttespillere til presentasjon og lansering av den nye boka om historien til Storvik Mek. Verksted, med tittelen «Nybygg og produksjon gjennom 105 år».

Den først boken om Storvik ble utgitt i 2015 etter en prosjektperiode på omtrent 6 år etter at den ble påbegynt i 2009. Opprinnelig skulle historien om Storvik få plass mellom to permer, men i 2013 ble det besluttet å dele historien i to bøker. Den første om virksomhetens historie og den andre om verkstedets utvikling av produkter og tilhørende historie.

Over en 6-årsperiode er det ikke unaturlig at prosjektgruppens medlemmer har variert noe både i antall og sammensetning.  Verkstedets 105-årige historie viser et stort produktspenn og involverer mange fagkategorier.
Prosjektgruppens sammensetning preges både av dette og de enkeltes kunnskap og erfaring fra en lang yrkesaktiv periode

Redaksjons- og prosjektmedarbeidere i den siste boken:

  • Alfred Bech
  • Einar Sæter
  • Jan Gunnar Engvig
  • Kjell Laugtug
  • Per Helge Pedersen
  • Reidar Kjelle
  • Reidar Vårdal
  • Svein Gustav Olsen
  • Terje Holm
  • Øyvind Stavseth

Etter en gjennomgang av bokens oppbygging og innhold, fikk de fremmøtte presentert eksempler på tidligere nybygg ved Storvik Mek. Verksted og hvor de er hen i dag og hvordan de ser ut etter en eller flere ombygginger.

Samlingen ble avsluttet med kaffe, snitter og bløtkake samt overrekkelse av et eksemplar av boken til de som ikke allerede hadde anskaffet den.

Det ble også informert om at det straks vil komme lenker til digitaliserte Storvik-dokumenter, omtrent 80 GA-tegninger, på foreningens hjemmeside. En del andre dokumenter fra Storvik-arkivet er også klargjort  digitalt og vil bli å finne på nettsiden. Nyheter blir også  lagt ut etter hvert som de foreligger digitalt.

Linkoversikt til digitale arrangementstegninger for bokens omtalte skip
Den nye boken kan du finne mer info om her.

Våre bøker