STORVIK 1920 1945

Bilde fra 1920, hvor seks skip er inne til reparasjon. Den finske skonnnerten "Regina" står på slippen foran en Mørebåt. Ved den gamle kjelkranen ligger ytterligere to Mørebåter. Ved Piren ligger skroget til "Blankisen" for montering a styrehus, rigg og dampmaskin. "Blankisen ble bygd i Hamnesfjorden for selskapet Årnes og Lund og er det største trefartøyet som noen gang er bygget på indre Nordmøre. 
Mer om "Blankisen" her eller i denne artikkelen.

Under fredsrusen etter den første verdenskrig, sydet næringslivet av tiltakslyst og satsingsvilje. Tross dette ble allikevel verdensøkonomien og Norgessøkonomien satt tidlig i krisemodus. Norge og ikke minst Kristiansund og Nordmøre, med sitt utsatte konjunkturavhengige næringsliv, fikk derfor store økonomiske og sosiale problemer. Klippfiskindustrien, Kristiansunds viktigste næring, ble hardt rammet og spredte seg raskt til andre næringer. 1920 til 1945 var en periode hvor krise ble avløst av direkte nødsår. Mer om denne spennende epoken for Kristiansund og Nordmøre, kan du lese mer om i  Fra Suksess til havari - historien om og rundt Storvik Mekaniske Verksted i Kristiansund. Bilde og tekst til denne artikkelen er hentet fra samme bok.

Våre bøker